کیمیا، دختری از ورای آسمانها

عشق مامان و بابا

پست ثابت من

اسممم کیمیاست.................خودم هم کیمیام .....کیمیایی که مامان بابام دیگه نمیتونن ازش پیدا کنن....

مامانم واسم آروزهاااااااااااااااااااااااااااا داره منم کمکش میکنم که بهشون برسه ایشالا....